Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας με θέμα: «Σπουδαίοι Έλληνες ζωγράφοι-Δημιουργία ιστολογίου» είναι να αναπτύξουν οι μαθητές μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην τέχνη η οποία πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή μας.  Για το λόγο αυτό θα αναζητήσουν χρησιμοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας σπουδαίους Έλληνες ζωγράφους και θα κατασκευάσουν ένα ιστολόγιο το οποίο θα μπορούν να επισκέπτονται και να ανανεώνουν κάθε φορά που θα βρίσκουν καινούριες πληροφορίες.
Οι στόχοι της ερευνητικής εργασίας είναι:
  • Να αναζητήσουν σπουδαίους Έλληνες ζωγράφους και να μελετήσουν την τεχνοτροπία των έργων τους.
  • Να αναζητήσουν Έλληνες ζωγράφους της περιοχής τους και να επισκεφθούν εκθέσεις τους.
  • Να συνειδητοποιήσουν την αξία της τέχνης.
·     Να φτιάξουν ένα ιστολόγιο το οποίο θα λειτουργήσει ως ένας χώρος μαθητικών αναρτήσεων μέσα από τις οποίες θα προβάλλεται το μεγαλείο και η προσφορά της τέχνης έτσι ώστε ο ηλεκτρονικός επισκέπτης να τη βάλει στην καρδιά και στη ζωή του.